Truy Sát Gái Gọi – Girl House ()


 

Một sinh viên đại học trẻ đang khao khát tiền học phí chuyển đến một ngôi nhà truyền tải nội dung lên một trang web được xếp hạng X. Sau khi một người hâm mộ loạn trí xác định vị trí của ngôi nhà, cô ấy thấy mình ở …

Mở rộng