Trần Chân Truyền Kỳ ()


 

Đầu những năm dân quốc, trung tâm kinh tế Thượng Hải nổi sóng ngầm, thế lực các nước tập trung tại đây. Đại tá Nhật Bản đóng ở lãnh sự quán là Tĩnh Điền Long Xuyên không muốn mất một binh một tốt, muốn chiêm đặc khu kinh tế thành của Nhật, bắt trói thị trưởng. Thiếu niên Tần Phóng tình cờ gặp được “quái gia gia” nghiên cứu máy xuyên việc đến đây, tình cờ cứu được con gái nuôi thị trưởng là Tiểu Tuyết đang bị quân Nhật đuổi bắt, giới thiệu Tiểu Tuyết gia nhập Tinh Võ Môn, bái Trần Chân làm thầy. Trong Tinh Võ Môn, Tần Phóng quen được Tô Nhiên, cùng học võ nghệ. Người Nhật mượn cớ khiêu chiến các võ quán, cuối cùng nhắm vào Tinh Võ Môn.

Mở rộng