Thực Sự Yêu – Really Love ()


 

Lấy bối cảnh ở Washington DC sang trọng, một họa sĩ thuộc dòng dõi Afro đang lên cố gắng đột nhập vào một thế giới nghệ thuật cạnh tranh, trong khi cân bằng một mối tình lãng mạn quay cuồng mà anh ta không bao giờ mong đợi.

Mở rộng