Shiny_Flakes: Trùm ma túy tuổi teen – Shiny_Flakes: The Teenage Drug Lord ()


 

Max S. tiết lộ cách xây dựng đế chế ma túy từ phòng ngủ hồi nhỏ trong câu chuyện truyền cảm hứng cho loạt phim “Cách buôn thuốc trên mạng (Nhanh chóng)”.

Mở rộng