Sáu năm sau khi Trái đất phải chịu một cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh, một nhà báo hoài nghi đồng ý hộ tống một du khách Mỹ bị run rẩy qua vùng bị nhiễm bệnh ở Mexico đến biên giới Hoa Kỳ an toàn.

Mở rộng