Người Lạ Hoàn Hảo – Perfect Strangers ()


 

Bảy người bạn lâu ngày cùng nhau đi ăn tối. Khi họ quyết định chia sẻ với nhau nội dung của mỗi tin nhắn văn bản, email và cuộc gọi điện thoại họ nhận được, nhiều bí mật bắt đầu được tiết lộ và trạng thái cân bằng run rẩy.

Mở rộng