Mượn Xác – Stasis ()


 

Sau một đêm tiệc tùng và bỏ lại phía sau bởi những người bạn của mình, Ava thức dậy và lẻn về nhà chỉ để thấy rằng cô đã an toàn trên giường. Nhưng đó không phải là Ava – đó là người trông giống cô ấy. Một kẻ trốn chạy theo thời gian đã đánh cắp cơ thể của Ava, bản sắc của cô, và cuộc sống của cô. Hơn nữa – cô ấy không cô đơn. Có những người khác, trốn trong quá khứ, bí mật sống giữa chúng ta, âm mưu làm thay đổi tương lai. Nếu không có cơ thể của mình, Ava là một con ma ảo, im lặng và vô hình đối với thế giới. Và, theo như cô biết, cô ấy là người duy nhất có thể ngăn chặn họ và đặt lại thời gian cho khóa học.

Mở rộng