Master Keaton ()


 

Taichi Keaton – một nhà khảo cổ, giảng viên, nhân viên bảo hiểm và còn là… (hồi sau sẽ rõ ) Công việc chính: Khám phá và giải quyết các vấn đề liên quan tới việc gian lận bảo hiểm. Master Keaton xứng đáng được đưa vào Favourite List của những Otaku thích khám phá điều mới mẻ với lượng kiến thức lớn nhưng MK không hề khô khan nhé!

Mở rộng