Kẻ Sát Nhân Có Khuôn Mặt Thiên Thần – The Bad Seed ()


 

Một người cha buộc phải đặt câu hỏi về tất cả những gì anh ta nghĩ rằng anh ta biết về con gái mình khi anh ta tin rằng cô có thể đã đóng một vai trò trong cái chết thương tâm của một người bạn cùng lớp ở trường của mình.

Mở rộng