Dục Cảm – Love ()


 

Murphy là một người Mỹ sống ở Paris, có mối quan hệ tình cảm và tình cảm cao với Electra. Không nhận thức được ảnh hưởng của nó đối với mối quan hệ của họ, họ mời người hàng xóm xinh đẹp của họ vào giường của họ.

Mở rộng