Chiến Lang Truyền Thuyết – Legend Of The Wolf ()


 

Fung Hin-Man (Chân Tử Đan) là một chiến binh huyền thoại hiện đang sống già, cùng với một người bạn, ký ức và sự hối hận của họ. Khi một chàng trai đến với anh ta, Fung kể cho anh ta câu chuyện về …

Mở rộng