Buổi Hòa Nhạc Đáng Nhớ – Carnival In Moscow ()


 

Một giám đốc mới của “Nhà văn hóa” đang lên kế hoạch tổ chức một buổi hòa nhạc năm mới cực kỳ buồn tẻ. Một nhóm các diễn viên nghiệp dư trẻ đang làm hết sức mình để làm sống động buổi hòa nhạc.

Mở rộng