Ba Bữa Trong Ngày (Phần 1) – Breakfast, Lunch & Dinner (Season 1) ()

Hoàn tất (4/4)4 tập Phim Bộ, Phim Bộ Mỹ, Phim Tài Liệu


 

Đầu bếp David Chang lên đường cùng sự tò mò vô tận về ẩm thực, văn hóa và bản sắc, với sự đồng hành của các vị khách nổi tiếng và ham vui.

Mở rộng