Alexa và Katie (Phần 4) – Alexa & Katie (Season 4) ()


 

Hai người bạn thân suốt đời Alexa và Katie đang háo hức dự đoán về sự khởi đầu năm thứ nhất của trường trung học. Những người bạn thân đối mặt với một cuộc khủng hoảng khiến họ cảm thấy như người ngoài vào thời điểm mà những gì dường như quan trọng nhất đang phù hợp.

Mở rộng